Ръководство

Директор


проф. Светлозара ПЕТКОВА, доктор
☎ 979 2311
svetlozarapetkova@abv.bg

Заместник директор


доц. Емилия ПЕТРОВА , доктор
☎ 979 2302
emiliapetrova@abv.bg

Заместник директор


доц. Ивелин ВЛАДОВ, доктор
☎ 979 2326
iepparazit@yahoo.com

Научен секретар


доц. Катерина ДИМИТРОВА, доктор
☎ 979 2351
katerinagencheva@yahoo.com

Председател на Научния Съвет


чл. кор. Нина АТАНАСОВА, дбн
☎ 02 870 65 47
ninaatanassova@yahoo.com

Председател на Общо събрание на учените


проф. Людмил КИРАЦОВ, дбн
☎ 979 2356
lkirazov@yahoo.com