Секция "Антропология и Анатомия"


Ръководител звено
доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор
☎ 979 23 17


НАУЧЕН СЪСТАВ НА
СЕКЦИЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ

Доцент, рък. звено Рачо Стефанов Стоев, доктор rastesto@abv.bg 9792317
Доцент Ивайла Янкова Иванова–Пандурска, доктор anthropologyvaila@gmail.com 9792308
Доцент Зорка Петрова Митова, доктор zorkamitova@gmail.com 9792317
Доцент Виктория Светомирова Русева, доктор victoria_russeva@yahoo.com 9792317
Доцент Диана Христова Тонева, доктор ditoneva@abv.bg 9792318
Доцент Силвия Янакиева Николова, доктор sil_nikolova@abv.bg 9792318
Гл. Асистент Яница Величкова Жечева, доктор janicca@gmail.com 9792308
Гл.Асистент Надежда Дончова Атанасова naditimeva@gmail.com 9792315
Асистент Албена Димитрова
Лекар Николай Георгиев Петков 9792337
Лаборант Нина Христова Петкова
Биолог Галина Видилиянова Зидан
Техн. сътр. Татяна Йорданова Младенова
Техн. сътр. Георги Николаев Петков
Техн. сътр. Татяна Василева Петрова