Заповеди

Заповед във връзка с "Европейска нощ на музеите - София 2022", на 14 май 2022 г. Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН да работи с посетители от 16:00 ч. до 24:00 часа с "Вход свободен" .
Повече информация


публикувано на 12.05.2022г. 09:30 ч.

Заповед във връзка с Великденските празници, Деня на труда и Гергьовден на 22 - 25 април 2022 г. и 1 и 2 май 2022 г. и 6-8 май 2022 г. Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН да не работи с посетители.
Повече информация


публикувано на 15.04.2022г. 14:30 ч.

Заповед във връзка с усложнената епидемиологична обстанова прекратява посещения в експозиционните зали на Националния антропологичен музей считано от 06.11.2021г. до 13.11.2021г.
Повече информация


публикувано на 05.11.2021г. 10:30 ч.

Заповед във връзка с Промяна на организацията за посещения на Националния антропологичен музей
Повече информация


публикувано на 4.10.2021г. 15:15 ч.

Заповед във връзка с Въвеждане на временни противоепидемични мерки
Повече информация


публикувано на 4.10.2021г. 15:15 ч.

Заповед във връзка с намаляване на електроенергията
Повече информация


публикувано на 14.10.2021г. 15:15 ч.

Заповед във връзка с Великденските празници, Деня на труда и Гергьовден промяна на работното време на НАМ при ИЕМПАМ - БАН да не работи с посетители от 30.04 до 04.05.2021г. и 06.05.2021г.
Повече информация


публикувано на 26.04.2021г. 11:15 ч.

Заповед за промяна на работния режим НАМ при ИЕМПАМ - БАН да не работи с посетители от 20.03 до 03.04.2021г.
Повече информация


публикувано на 19.03.2021г. 11:00 ч.

Заповед за работния режим на ИЕМПАМ - БАН, остава в присъствен режим на работа от 22.03.2021г.
Повече информация


публикувано на 19.03.2021г. 11:00 ч.

Заповед за промяна на работния режим за ИЕМПАМ - БАН за преминаване в присъствен режим на работа от 11.01.2021г.
Повече информация


публикувано на 06.01.2021г. 10:50 ч.

Заповед за промяна на работния режим за ИЕМПАМ - БАН За времето от 01.12.2020г. до 04.01.2021г.
Повече информация


публикувано на 26.11.2020г. 11:15 ч.

Заповед за промяна на работния режим на НАМ при ИЕМПАМ - БАН За времето от 01.12.2020г. до 08.01.2021г.
Повече информация


публикувано на 26.11.2020г. 11:15 ч.

Заповед за промяна на работния режим за ИЕМПАМ - БАН За времето от 10.11.2020г. до 30.11.2020г.
Повече информация


публикувано на 18.11.2020г. 9:00 ч.

Заповед във връзка с решение VII общо събрание на БАН от 31.10.2020г.и заповед на заместник председателя на БАН от 29.10.2020г. 02.11.2020г. (понеделник) да бъде неприсъствен ден за служителите на ИЕМПАМ-БАН.
Повече информация


публикувано на 30.10.2020г. 12:00 ч.

Заповед във връзка с отмяна на извънредното положение в Република България и въведената извънредна епидемична обстановка и заповед Nо. РД-01-263 от 14 май 2020г. на Министъра на Здравеопазването, заповед № I-86 от 18 май 2020г. и писмо с изх № 72-00-51 на Председателя на БАН от 19 май 2020г. за времето от 18 май 2020 г. служителите на ИЕМПАМ-БАН и НАМ преминават в присъствен режим на работа.
Повече информация


публикувано на 27.05.2020г. 10:00 ч.

Заповед във връзка с отмяна на извънредното положение в Република България и заповед Nо. РД-01-256 от 11 май 2020г. на Министъра на Здравеопазването за времето от 19.05 НАМ при ИЕМПАМ-БАН да работи с посетители от вторник до събота включително, ор 9:00 - 17:00 ч.при спазване на всички изисквания за социална дистанция с маски.
Повече информация


публикувано на 27.05.2020г. 10:00ч.

Заповед във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и във връзка заповед Nо. РД-01-117 от 08 март 2020г. на Министъра на здравеопазването за времето 30.03 до отмяната на извънредното положение служитлите на ИЕМПАМ-БАН да работят дистанционно.
Повече информация


Допълнителни заповеди:

Заповед от ЦУ - БАН

Цитирани заповеди :
Заповед от Министерството на задравеопазването

Заповед от ЦУ - БАН

Предходна заповед 2

Предходна заповед 1

обновено на 30.03.2020г. 13:00ч.

публикувано на 16.03.2020г. 15:00ч.

Заповед във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и във връзка заповед Nо. РД-01-117 от 08 март 2020г. на Министъра на здравеопазването за времето 04.04.2020г. до отмяна на извънредното положение, Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН да не работи с посетители.
Повече информация


Предходна заповед

обновено на 30.03.2020г. 13:00ч.

публикувано на 16.03.2020г. 15:00ч.

Заповед във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и във връзка заповед Nо. РД-01-117 от 08 март 2020г. на Министъра на здравеопазването за времето 09.03 до 14.03. 2020г. Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН да не работи с посетители.
Повече информация

публикувано на 09.03.2020г. 12:00ч.

Заповед във връзка с Деня на освобождение на България от османско владичество на 03 март 2020г. Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН да не работи с посетители.
Повече информация

публикувано на 25.02.2020г. 12:00ч.

Заповед във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
Повече информация

публикувано на 21.11.2019г. 13:30ч.

Заповед във връзка с провеждане избори за кмет и общински съветници на 28 октомври и 04 ноември 2019г. работното време в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН да бъде от 09:00 до 17:00 ч. За ученици и групи ученици с придружител входа да бъде безплатен.
Повече информация

публикувано на 24.10.2019г. 10:30ч.

Заповед относно официалните празници през месец септември в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН
Повече информация

публикувано на 15.03.2019г. 16:00ч.

Заповед относно Лятното работно време в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 21.05.2019г. 16:30ч.

Заповед относно продажбата на сувенири в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 07.04.2019г. 14:30ч.

Заповед относно 18, 24 и 25 май 2019г. в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 24.04.2019г. 12:00ч.

Заповед относно официалните празници през месеците април и май в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 28.03.2019г. 16:00ч.