Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на Надежда Венециева Параскова
на тема "Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България"
на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 53А/ 10.08.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  резервен член:
 3. Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дмн - МУ - Пловдив
 5. Проф. Ангел Петров Воденичаров, двмн - ТУ - Стара Загора
 6. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дмн - МУ - Пловдив
  резервен член:
 7. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова,дмн - МУ - София

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Стефан Сивков, дм
  Рецензия на английски на Проф. Стефан Сивков, дм
  Рецензия на Проф. Ангел Воденичаров, двмн
  Рецензия на английски на Проф. Ангел Воденичаров, двмн
  Становище на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Становище на английски на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Становище на Проф. Нина Атанасова, дбн
  Становище на английски на Проф. Нина Атанасова, дбн
  Становище на Проф. Слави Делчев, дмн
  Становище на английски на Проф. Слави Делчев, дмн