Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
на тема "БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ"
на 8 юни 2021 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 27/ 19.03.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор - директор
 3. Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор
  резервен член:
 4. проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. Проф. д-р Николай Лазаров, дмн - МУ - София
 7. Проф. д-р Румяна Миронова, доктор - ИМБ "Акад. Румен Цанев"-БАН
 8. Проф. д-р Адриана Бочева, дмн - МУ - Плевен
 9. Доц. д-р Ивайло Иванов, доктор МФ при МУ - София
  резервен член:
 10. Проф. Стефан Панайотов, дн НЦЗПБ - София


 11. Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Резюме на автореферат на английски
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. д-р Румяна Миронова, доктор
  Рецензия на английски на Проф. д-р Румяна Миронова, доктор
  Рецензия на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Рецензия на на английски Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Рецензия на Проф. д-р Николай Лазаров, дмн
  Рецензия на на английски Проф. д-р Николай Лазаров, дмн
  Становище на Проф. Стефан Панайотов, дн
  Становище на на английски Проф. Стефан Панайотов, дн
  Становище на Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на на английски Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на Проф. Машенка Димитрова, доктор
  Становище на на английски Проф. Машенка Димитрова, доктор
  Становище на Доц. д-р Ивайло Иванов, доктор
  Становище на на английски Доц. д-р Ивайло Иванов, доктор <