Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Василена Иванова Дакова
на тема "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ"
на 25 март 2020 г.(сряда) от 11:30 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
на 28 май 2020 г.(четвъртък) от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-94/19.12.2019 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор
 2. Доц. д-р Мариана Панайотова - Пенчева, доктор
  резервен член:
 3. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ФВМ на ЛТУ - София
 5. Доц. Катя Георгиева, доктор - ИБЕИ - БАН
 6. Доц. д-р Петьо Прелезов, доктор ФВМ на ТУ - Стара Загора
  резервен член:
 7. Доц. Анета Йонева, доктор - ИБЕИ - БАН

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на доц. Петьо Прелезов, доктор
  Рецензия на проф. Маргарита Габрашанска, доктор
  Становище на проф. Емил Сапунджиев, двмн
  Становище на доц. Катя Георгиева, доктор
  Становище на доц. Мариана Панайотова - Пенчева, доктор