Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд, редовна докторантура на Здравка Димитрова Петрова на тема "Антитуморна активност на новосинтезирани комплекси на рутений с шифови бази при първични и постоянни клетъчни линии" на 14 март 2023г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 166/ 19.12.2022 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор
 2. Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
  резервен член:
 3. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Рени Емил Калфин,дм - ИНБ - БАН
 5. Проф. Иво Коцев Грабчев, дхн - ФХФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
 6. Проф. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова - Миланова, доктор - ИМикБ - БАН
  резервен член:
 7. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб - НЦЗПБ

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Рени Калфин, дбн
  Рецензия на Проф. Ренета Тошкова, доктор
  Становище на Проф. Людмила Кабаиванова - Миланова, доктор
  Становище на Проф. Иво Грабчев, дхн
  Становище на Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор