Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд Ангелики Николаос Константиниду на тема "Оптимизация на продукцията на биологичноактивни вещества от бактерии и водорасли и оценка на потенциалното им действие като антитуморни агенти в in vitro експерименти" на 29 септември 2022г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 121/ 19.07.2022 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Доц. Иван Ангелов Илиев, доктор
  резервен член:
 3. Доц. Ани Красимирова Георгиева, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - МУ - София
 5. Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова - ИМикБ - БАН
 6. Доц. Нина Симитрова Цветкова, дб - НЦЗПБ
  резервен член:
 7. Проф. Пенка Петрова, дбн - ИМикБ - БАН

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Йоаннис Папатанасиу, дм - МУ - София
  Рецензия на английски на Проф. Йоаннис Папатанасиу, дм - МУ - София
  Рецензия на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Рецензия на английски на Проф. Димитър Кадийски, дмн
  Становище на Доц. Нина Цветкова, дб - НЦЗПБ
  Становище на английски на Доц. Нина Цветкова, дб - НЦЗПБ
  Становище на Доц. д-р Адриана Гущерова - ИМикБ - БАН
  Становище на английски на Доц. д-р Адриана Гущерова - ИМикБ - БАН
  Становище на Доц. Иван Илиев, доктор
  Становище на английски на Доц. Иван Илиев, доктор