Работни срещи

Очаквайте в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките ежегодните пролетни и есенни Работни срещи на теми "Biological activity of metals, synthetic compounds and natural products” и "Experimental models and methods in biomedical research"