Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот


На 10-ти. 10. 2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, ще се проведе работна среща на екипа за организация и управление на проекта с представители на партньорските организации и участниците в целевата група. Повече информация